نقش حوزه در فضای سایبر

1814.jpgسحر عصر جدید

جنگ کنونی ، جنگ نرم است
اگر به شرايط كنوني فرهنگي دنيا دقت شود، مشاهده مي‌شود كه يك تهاجم عظيم و پيچيده در عرصه فرهنگ در جريان است .
آنچه امروز در بسیاری از محافل علمی مورد توجه خواص قرار گرفته است و مورد تاکید فراوان است صحنه تقابل سایبری دولت ها و فرهنگ هاست به گونه ای که بسیاری از ابر قدرت ها بودجه کلانی را به این موضوع اختصاص داده اند جنگ سایبری در فضای نت و شبکه های ماهواره ای از موارد شیوع آن است مراکز متعددی در حال تزریق اطلاعات به جریان اند اما کشور های مورد هدف غرب به چند دسته تقسی می شوند که کشور ایران از مهم ترین آن هاست
« معارضه با نظام، یک سابقه سی ساله در این انقلاب دارد؛ چیز جدیدی نیست. اَشکال معارضه، گوناگون بوده است؛ اما همیشه بوده است؛ منتها یک نکته وجود دارد و او این است که هر چه ما در نظام جمهوری اسلامی، توانستیم ریشة خودمان را عمیق تر کنیم و پیشتر برویم و کارهایمان را پیچیده تر بکنیم، توطئة دشمن هم پیچیده تر شده است. این را باید توجه داشت.
خبرهایی که از مراکز حساس سیاسی و امنیتی دنیا به دست ما می رسد، نشان می دهد که دستگاه های عظیم و گسترده ای، با بودجه های کلانی، به طور دائم، متوجه نظام جمهوری اسلامی هستند و دارند کار می کنند؛ هر روز طرحی را به میدان می آورند و هر روز عرصة جدیدی را در مقابل جمهوری اسلامی می آرایند. به هر حال، امروز توطئة دشمن، توطئة پیچیده ای است. ما باید جوانب این توطئه را به روشنی بشناسیم و بشناسانیم. امروز جنگ نظامی با ما، خیلی محتمل نیست؛ لکن جنگی که وجود دارد، از جنگ نظامی، اگر خطرش بیشتر نباشد، کمتر نیست؛ اگر احتیاط بیشتری نخواهد، کمتر نمی خواهد
ایران در پروژه بزرگ دیگر هراسی غرب جایگاه بسزایی دارد دیگر هراسی غرب محملی شده است تا بوسیله آن اذهان ملل مختلف را مسموم کرده و سپس مخدر خویش را تزریق کدر و در حالی که دیگر مردم جهان گنگ و کبهوتند ایشان اهداف خویش را پیاده کنند
از نمونه های مهم این پروژه دیگر هراسی ، ایران هراسی است که بارها در رسانه غرب مورد توجه قرار گرفت فیلم ها ، انیمیشن ها ، بازیهای زیادی چون دستور ، اسکندر ، 300 ، اجرا ، دلتا فورس در همین ساختار تولید شده اند و بازارهی جهانی را به خود اختصاص داده اند

خصوصیت های جنگ نرم یا سحر عصر جدید
از عوامل مهم این جنگ جذابیت آغشته به انحراف است یعنی فضای سایبر به شدت دارای جذابیت بصری است که بیننده و یا کاربر را مبهوت و مجذوب خود می کند و به او اجازه تصمیم گیری و تفکر را نمی دهد تمام ذهن و فکر او را تسخیر کرده و همان مطلوب خود را به کاربر خویش انتقال می دهد این نوع ساحره گری نوع برنامه جدیدی است که تئوریسین ها و تکنیسین هایی به طور شبانه روز بر روی آن فکر و کار می کنند
«در جنگ نظامی، دشمن به سراغ سنگرهای مرزی ما می آید؛ مراکز مرزی ما را سعی می کند منهدم بکند؛ تا بتواند در مرز، نفوذ کند؛ در جنگ روانی و آن چه که امروز به آن جنگ نرم گفته می شود در دنیا، دشمن به سراغ سنگرهای معنوی می آید که آنها را منهدم کند؛ به سراغ ایمان ها، معرفت ها، عزم ها، پایه ها و ارکان اساسی یک نظام و یک کشور [می آید]. دشمن به سراغ اینها می آید که اینها را منهدم بکند و نقاط قوت را در تبلیغات خود به نقاط ضعف تبدیل کند؛ فرصت های یک نظام را به تهدید تبدیل کند. این، کارهایی است که دارند می کنند. در این کار، تجربه هم دارند؛ تلاش هم زیاد دارند می کنند؛ ابزار فراوانی هم در اختیارشان هست. باید ابعاد دشمن و ابعاد دشمنی را بدانیم؛ تا بتوانیم بر او فائق بیاییم؛ البته ما مدد الهی داریم؛ کمک غیبی داریم؛ بدون شک. این را انسان دارد مشاهده می کند؛ لکن ما مادامی که هوشیارانه [و] آگاهانه در میدان نباشیم، تدبیر لازم را به کار نبریم، کمک الهی، به سراغ ما نخواهد آمد »
جنگ نرم عبارت است از به کارگیری نادرست فن آوری اطلاعات علیه حاکمیت دولت ها، ملت ها، برعلیه نظام ارزشی ملت هاست، پس به همان اندازه که فن آوری اطلاعات توسعه دارد و اثر دارد، ابعاد مختلف دارد، به همین میزان هم این جنگ عرصه های مختلفی را تحت پوشش قرار داده است
در آن احتیاج به شکلیک هیچ گلوله ای نیست، در واقع فتح درون کشورهاست، نابودی اعتقادات و ارزش های یک خانواده، یک ملت بدون این که خون ریزی در آن اتفاق بیفتد. هدف جنگ نرم تسخیر قلوب و اذهان است، یعنی دانشگاه در پی چیستی و چگونگی دریافت اذهان باشد، راه کارها را بشناسد و چگونگی برخورد را واکاوی کند، وقتی تبیین شد مراکز عملیاتی بهتر عمل می کنند
اما ایا ما جایگزینی برای مقابله با این جذابیت های کاذب داریم و یا حتی برای آن نوعی تفکر را خلق کرده ایم محافل تولید فرهنگ و علم یعنی حوزه و دانشکاه چه تدبیری اندیشه اند؟

چه کسانی قدرت مقابله میدانی دارند ؟ حوزه ، دانشگاه
نقش حوزویان و دانشگاهیان در نبرد سایبری در فضای مجازی بسیار مهم است.
در چند قرن اخیر روحانیت شیعه نقش تأثیرگذاری در آگاهی عامۀ مردم در مقابل توطئۀ دشمن به عهده داشته که مسئلۀ شبیه خون فرهنگی در دو دهۀ گذشته یکی از آخرین نمونه ها محسوب می شود. اما به نظر می رسد در مقولۀ مقابله با تهاجم نرم در فضای مجازی به کاری طور کامل به انجام نرسیده است.
دانشگاهیان و حوزویان در مقولۀ مواجهه و مقابله با هجمۀ فرهنگی دشمن از طریق فضای مجازی نقش مهم و تأثیرگذار دارند، و حضور دانشگاهیان و حوزویان در کنار اساتید حوزه و دانشگاه که رهبر معظم انقلاب از ایشان به عنوان فرماندهان جنگ نرم نام بردند که به تردید به افزایش بصیرت افسران جنگ نرم می افزاید و در این میان داشتن تعریف صحیحی از جنگ نرم و اطلاع از ابعاد گوناگون آن اولین گام برای مقابله یا مواجهه با هجوم دشمن از طریق فضای سایبری است
حوزه‌های علمیه که در برخی اوقات از آنها به عنوان زرادخانه‌ جنگ نرم یاد می‌شود، در سال‌های اخیر فعالیت‌های مختلفی را آغاز کرده‌اند و فعالیت گسترده طلاب در عرصه وبلانگ نویسی، تهیه و تولید نرم‌افزارها و همچنین حضور مستمر در عرصه سایبر دلیلی بر این مدعا است، اما نکته‌ای که شاید لازم باشد مورد تاکید قرار گیرد و سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا حرکت حوزه برای حضور فعال در فضای سایبر با سرعت فراوان گسترش دسترسی عموم مردم به اینترنت و همچنین هجمه‌های عظیم مذهبی، هویتی و ملی به مردم از این طریق مناسب است؟
پاسخی که به این سوال داده می‌شود قطعا منفی است و مدیران حوزه‌ باید به دنبال سازوکارهای لازم و کادرسازی در این عرصه باشند و البته در این زمینه توجه به عنصر سرعت در کنار کیفیت از اهمیت بسیاری برخوردار است.
در گام نخست می‌توان در بعد محتوایی به حمایت از فعالان عرصه سایبر پرداخت و کم کم زمینه‌ای را فراهم کرد که خود حوزویان در این عرصه حضوری فعال و مثمر ثمر داشته باشند
دانشگاه نیز محل تولید علم است، تولید علم به این معنا که در مواجهه با پدیده های جدید بشری بتوانیم چیستی و چگونگی این پدیده ها را تبیین کنیم، یکی از کارهای اساسی دانشگاه ها شناخت صحنۀ نبرد است و شناخت تاکتیک ها و راه کارهای خروج دشمن این قضیه است و بحث نظری این روی جنگ نرم است تا نهادهای عملیاتی مردم ما علاوه بر شناختن ماهیت جنگ نرم بتوانند راحت تر با آن مقابله کنند.

نخبگان :
« امروز جمهوری اسلامی و نظام اسلامی، با یک جنگ عظیمی مواجه است؛ لیکن جنگ نرم. خوب، حالا در جنگ نرم، چه کسانی باید میدان بیایند؟ قدر مسلم، نخبگان فکری اند؛ یعنی شما افسران جوانِ جبهة مقابله با جنگ نرمید
اینی که چه کار باید بکنید، چه جوری باید عمل کنید، چه جوری باید تبیین کنید، اینها چیزهای نیست که من بیایم فهرست کنم؛ بگویم آقا این عمل را انجام بدهید؛ این عمل را انجام ندهید. اینها کارهایی است که خود شماها باید در مجامع اصلی تان، فکری تان، در اتاق های فکرتان، بنشینید [و] راهکارها را پیدا کنید؛ لیکن هدف، مشخص است؛ هدف، دفاع از نظام اسلامی و جمهوری اسلامی است؛ در مقابله با یک حرکت همه جانبة متکی به زور و تزویر و پول و امکانات عظیم پیشرفته علمی رسانه ای. باید با این جریان شیطانی خطرناک، مقابله شود».
استفاده از فضای مجازی و اینترنتی نیز حضور جدی مبلغان را می‌طلبد، امروز سهولت امر تبلیغ گسترده شده است و ما نباید از این عرصه‌ها غافل شویم و حضور خودمان را در این موضوعات گسترده کنیم
ما مواجهیم با جنگ نرم و مبارزۀ نرم از سوی دشمن که در این جنگ نرم شما دانشجویان افسران این جبهه اید، افسران جوان هم در جبهه است، هم به دستور عمل می کند، هم صحنه را درست می بیند، با جسم و جان خود صحنه را می آزماید، افسران جوان فکر هم دارند، عمل دارند، درصحنه حضور دارند، اوضاع را هم می بینند، در چهارچوب هم کار می کنند.
افسران جنگ نرم مورد خطاب رهبری قرار گرفته اند این افسران دارای ویژگی هایی هستند که آن ها را از سربازان و فرماندهان، متمایز و جدا می کند، قدرت و چالاکی در تصمیم گیری، البته اجرا در مواضع خاص و حیاتی از آن موارد است

تولید محتوا :
اولویت هایی در جنگ نرم وجود دارد، یعنی جنگ به وسیلۀ ابزارهای فرهنگی به وسیلۀ نفوذ و یا دروغ، به وسیلۀ شایعه پراکنی با ابزارهای پیش رفته ای که امروز وجود دارد، همان ابزار های ارتباطی که قبلاً در دهه های پیش نبود حال با تصویب بودجه ، از طریق اینترنت یا ماهواره می حواهند انقلاب ایران را از بین ببرند و جمهوری اسلامی را سرنگون کنند، جنگ نرمی برای ایجاد تردید در دل ها و ذهن های مردم.
پس تولید محتوا در فضای مجازی به عنوان یکی از اساسی ترین اقدامات در مسیر مقابله با هجوم نرم دشمنان است و درواقع خلأ محتوایی سالم و به روز از جمله محل های اصلی نفوذ تفکرات انحرافی و ضداخلاقی در این فضاست.
ما باید تولید محتوا کنیم ابتدا برای نسل جوان خودمان محتوای سالم اسلامی ایرانی تهیه شود بعد برای سایت های خبری انگلیسی و سایت های استاتیک از اطلاعات تاریخی و اطلاعات به زبان انگلیسی و زبان های دنیا باید تلاش بیشتری کرد و به مبارزه پرداخت
با توجه به هجمه‌های مختلف سایبری که از طریق فضای مجازی صورت می‌گیرد، بسیاری از جوانان و نوجوانان این مرز و بوم گرفتار مسائل ضد فرهنگی، ضد اخلاقی و حتی ضد دینی می‌شوند که در این زمینه حوزه با حضور جدی در عرصه فضای مجازی می‌تواند چالش‌ها و خلاها را جبران کنند
در این راستا به روز رسانی و آموزش طلاب یکی از ضروری ترین مسائل در این بخش است.
با توجه به رشد «وبلاگ‌نويسی تخصصی» در موضوعات و مسائل گوناگون، ايجاب می‌كند تا علاقه‌مندان علوم دينی و حوزوی نيز اين فضا را «جدی» بگيرند و به آن به عنوان يك «تفريح و سرگرمی» نگاه نكنند

حضور دانش آموختگان و دانش پژوهان حوزه های علمیه در فضای مجازی و سایبری یکی از اساسی ترین و جدی ترین اقدامات و لوازم در مسیر مقابله با هجوم نرم دشمنان است، سرمایه گذاری فکری و ملی و ایجاد فضا ها و سایت های مختلف در مسیر تبلیغ و تبیین شعائر دینی، اراه اندازی سایت های تحلیلی پژوهشی و پاسخ گویی به شبهات دینی، فعالیت و تولید شبکه های اجتماعی دینی، ایجاد فضا و پرتابل به زبان های پرمخاطب دنیا، جذب و سازماندهی کاربران خارجی با مشوق های دینی فرهنگی ملی و موارد دیگری از این دست موضوعاتی است که با وجود تلاش های زیاد در این حوزه، با وجود ظرفیت ها و امکانات بالای حوزۀ علمیه، تلاش ها و جدیدیت بیشتری را می طلبد.
امروز به ظور حتم شرایط طلاب بسیار تغییر کرده است، طلاب انگیزۀ و شور لازم برای ورود به دنیای مجازی سایبری دارند، اما متاسفانه در زمینه تدارکات و برنامه ریزی تحرکی کمی صورت گرفته است که پاسخگو نیست.
بزرگان دین، علما ائمۀ جمعه و جماعات و عموم ظلاب و روحانیون که بلندگوی اسلام و انقلاب است این فضا های سایبری را باید بشناسند از اهمیت ها ظرفیت ها و خطرات آن آگاه باشند و آن را متذکر شوند و مردم را از خطرات و پیامدهای سایبری راهنمایی و حفاظت کنند در همین جهت آشناسازی طلاب جوان خوش ذوق در ابعاد مختلف فضاهای مجازی سایبری و همراهی ایشان با روحانیون نسل گذشته و استفاده از منابر و باند گو های دینی و مساجد برای اطلاع رسانی و تبیین برای مردم و خانواده ها از شبکه های مجازی سلیبری از راه کارهایی است که منجر به کاهش مضرات و آسیب های ناشی از این فضا می شود

نهاد بزرگ روحانیت که همیشه با مردم بوده است نهاد مقدس باید به منابع اطلاعاتی روز مجهز شود و افسران با اقتدار را تربیت کند به منابع اطلاعاتی ورود داشته باشند و با ابزارهای اطلاعاتی ایشان و نوع اثیر گذاری آن آشنا باشند.
جوانانی که از سایت ها و فضا های سایبری برای ابراز وجود و نشان دادن خود و سرگرمی و تفریح استفاده می کند باید جهت دهی شود.از قابلیت اینترنت و شبکه های مجازی ارتباط نزدیک و سهل الوصول و جذابیت آن است، دشمنان اقدام به استخدام مزدورانی داخلی و خارجی می کنند، و نیروسازتربیت می کنند و پیاده نظام تشکیل می دهند ، حوزه و دانشگاه باید با کشف این پیاده نظام فرهنگی از پیش روی ایشان جلوگیری کند، حوزه و دانشگاه باید باهم وارد شوند، یعنی از امکانات جدید بهره ببرند تا دیدگاه های اصیل دینی و ملی را ارائه و معرفی کنند
در این فضاها باید ارزش ها را تقویت کنیم، ارکان خویش را واگویی کنیم، تعامل سازنده بین دو نهاد سازندۀ حوزه و دانشگاه در مقولۀ جنگ نرم به تحقیق به افزایش اطلاعاتی و مقابلۀ با سایبری جامعه منجر خواهد شد، اطلاع رسانی دربارۀ مقولات رایانه ای و افرایش آگاهی از طریق حوزه ها و مساجد و منابر دیداری و شنیداری و دانشگاه ها و سایر رسانه ها منجر به کاهش آسیب های مجازی می شود.

کلام اخر:
بصیرت، مهم ترین ابزار پیروزی در جنگ نرم
اگر من بخواهم یک توصیه به شما بکنم، آن توصیه این خواهد بود که بصیرت خودتان را زیاد کنید؛ بصیرت. بلاهایی که بر ملت ها وارد می شود، در بسیاری از موارد، بر اثر بی بصیرتی است. خطاهایی که بعضی از افراد می کنند، بر اثر بی بصیرتی است. بصیرت خودتان را بالا ببرید. آگاهی خودتان را بالا ببرید. من مکرر این جمله امیرالمؤمنین علیه السلام را در گفتارها بیان کردم که فرمود: «الا و لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصّبر».

بنده بارها این جبهه های سیاسی و صحنه های سیاسی را مثال می زنم به جبهة جنگ. اگر شما در جبهة جنگ نظامی، هندسه زمین در اختیارتان نباشد، احتمال خطاهای بزرگ هست. برای همین هم هست که شناسایی می روند. یکی از کارهای مهم در عمل نظامی، شناسایی است؛ شناسایی از نزدیک که زمین را بروند ببینند؛ دشمن کجاست؛ چه جوری است؛ مواضعش چگونه است؛ عوارضش چگونه است؛ تا بفهمند چه کار باید بکنند. اگر کسی این شناسایی را نداشته باشد، میدان را نشناسد، دشمن را گم بکند، یک وقت می بینید که دارد خمپاره اش را، توپخانه اش را آتش می کند به طرفی که اتفاقاً این طرف، طرفِ دوست است؛ نه طرفِ دشمن؛ نمی داند دیگر. عرصة سیاسی، عیناً همین جور است. اگر بصیرت نداشته باشید، دوست را نشناسید، دشمن را نشناسید، یک وقت می بینید آتش توپخانة تبلیغات شما و گفت و شنود شما و عمل شما، به طرف قسمتی است که آن جا دوستان مجتمعند؛ نه دشمنان. آدم، دشمن را بشناسد. در شناخت دشمن، خطا نکنیم؛ لذا بصیرت لازم است؛ تبیین لازم است

سیدغلامحسن خاکزاد شاهاندشتی

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید