دنیا

979.jpgاصولاً دنيا پهلوى بعضى ممكن است سفره‏اى باشد . دنيا پهلوى بعضى ممكن است خوابگاهى باشد . دنيا پهلوى بعضى ممكن است عشرتكده‏اى باشد، لذت خانه‏اى باشد . در بينش الهى دنيا چيست؟

دنيا سفره نيست تا بگوييم امروز روز خوشى بود، سفره چربى بود . دنيا خوابگاه نيست تا بگوييم چرا چنين شد، چرا اينطور شد، چرا اين پشه مرا گزيد و مرا از خواب بيدار كرد و چرا ديشب رعد و برق مرا از خواب بيدار كرد . چرا امسال قحطى شد و سفره من كمرنگ شد؟ چرا رعد و برق و پشه و فلان حيوان مرا از خواب بيدار كرد و چرا فلان مصيبت عيش و لذت مرا از بين برد . اين چرا؟

چراهايى كه مى‏كنند بخاطر اينكه دنيا را يا سفره مى‏دانند و يا خوابگاه مى‏دانند و يا لذت خانه، دنيا در ديد اسلام ميدان رشد است و در ميدان رشد بايد خمير را پزاند، همه بايد آزمايش بشوند، در ميدان رشد بايد ناگوارى‏ها باشد، اگر ناگوارى‏ها نباشد ما رشد نخواهيم كرد.