امپریالیسم ارتباطی

1089.jpgروزنامه، مطبوعات، خبرگذاری ها، به صورت کلی ابزار ارتباط جمعی نقش به سزایی در ایجاد آگاهی مردم القا، ابقاء و یا محو نظرات کاربران دارند، رسانه، به راحتی توانایی مشروعیت بخشیدن به عملی نادرست یا تخریب عملی صحیح را دارند، فضایی مجازی، فرصتی برای رسانه هاست، تا با حضور در این فضا در خدمت منافع از پیش تعیین شدۀ خودشان حرکت کنند، اما باید دید آیا میزان موفقیت در این فضا بمانند فضای حقیقی و موفقیتی است که کانال های ماهواره بدست آوردند، یا خیر.
امپریالیسم ارتباطی با بهره گیری از تکنولوژی های جدید ارتباط جمعی با قدرت پوشش بالای خود، موجب گسترش سیطرۀ خود بر سراسر جهان شده است که نوع جدیدی از امپریالیسم جدید شکل گرفته که به آن امپریالیسم ارتباطی یا همان امپریالیسم رسانه ای می گویند، امپریالیسم رسانه ای بی تردید باید شکل خاصی از امپریالیسم قرار داد که شاکلۀ بنیان های آن در دهۀ هزار و نهصد و پنجاه مشخصاً در آلمان غربی و در واژه های کومونیسم در بهبوهۀ جنگ سرد از سوی ایالات متحده آغاز شد، آمریکا با داشتن آنتن های متعدد رادیویی و تلویزیونی در شهر برلین در قلب میهن سرخ کومونیستی رسوب می کرد، بدون این که نیازی به مداخلۀ نظامی داشته باشد.

توجه جهانی:
این کاملاً واضع است که در سراسر دنیا میلیون ها نفر به خصوص جوانان از محتوای سایت های جهانی استفاده می کنند به نظر می رسد که این فرصتی مناسب باشد که ما نیز بتوانیم از طریق اینترنت با جوانان در کشورهای اسلامی که با اینترنت مراجعه می کند، ارتباط بگیریم.

جوزف نای- نظریه پرداز قدرت نرم می گوید:
ما به اندازۀ مناسب در این حوزه ورود نکردیم و از آنجایی که اکثریت قالب جمعیت در کشورهای اسلامی را جوانان تشکیل می دهند که هرروز از اینترنت استفاده می کنند و امروز از نظر تجهیزات و سخت افزار ارتباط با اینترنت ، کمبودی در آن جوامع وجود ندارد، و ما باید اینترنت را به صورت مؤثر برای ارتباط با آن ها به کار بگیریم.

یک کارشناس مسائل سیاسی می گوید :
زجرف بای مهم ترین بعد ( درواقع قدرت نرم ) را قدرت رسانه ای می داند، ما در تحلیل های گفتمانی قدرت رسانه ای به عنوان قدرت پس گفتمان یا قدرت پشت گفتمان تبدیل می کنیم.
امروزه با همه گیر شدن اینترنت در سراسر جهان شکل جدیدی از رفتارهای غرب در فضا شکل گرفته است و انحصارطلبی کشورهای توسعه یافته و استفاده از این فضا برای تسلط کامل فکری بر اذهان به عینه قابل مشاهده است، موضوعی که می تواند به شکل گیری نوع جدیدی از امپریالیسم با نام امپریالیسم سایبری تهیه شود.
یکی از بحث های مهمی که امروزه می توانیم در این تحولات جهانی به آن توجه بکنیم بحث امپریالیسم رسانه ای و امپریالیسم سایبریست.
فضای مجازی اینترنت، فرصتی بی بدیل را به وجود آورده است که در بستر وب و فضای اینترنت که صاحبان قدرت رسانه ای ایجاد کنندۀ آن بودند، بتوان هم سطح با آن ها و در جهت تعیین منابع ملی و البته در جهت مخالفت با دروغ پردازی ها و جریان سازی های نادرست آن ها اقدام نمود، موضوعی که تحقیق در آن می تواند فرصت استثنایی موجود را به تهدیدی جدی برای ما تبدیل نماید.

بعضی کارشناس رسانه می گویند :
امکان ندارد اطلاعاتی را که مردم در فضای امروزی به دست نیاورند ما در اختیارشان است تحلیل نکیم و پاسخگو نباشیم، اگر در فضای رسانه ای ،فضای آموزش های رسانه ای امروز را پاسخی ندهیم، عقب می مانیم یعنی اینچنین نیست که آن اطلاعات به دست آن ها نمی رسد بلکه منابع دیگری پیدا می شوند که اولاً به صورت رقیب، و بعد آرام آرام به صورت دشمن جلوه می کنند و نهایتاً کنترل افکار و عقاید مردم را در اختیار می گیرند.
یعنی آن کشوری که حجمه را ایجاد می کند، میلیاردها دلار هزینه می کند که بتواند یک برنامه ای را به زبان یک کشور دیگر پخش کند، یقیناً هدفی دارد، هدفش هیچ چیز نیست جز یک تغییرات رفتاری .
در اثر ایجاد این تغیرات رفتاری همۀ هدف ها تسهیل می شود، آن ها خیلی کارها می توانند بکنند، ما اگر انگیزه نداشتیم برای مبارزه در طول سال های انقلاب و جنگ تحمیلی، امروز کشور ما ایران، مستقل نبود، دشمن هم خیلی خوب فهمید، برای از بین نبردن انگیزه باید عقیدۀ فکری ما را بزند، آن چیزی که باعث می شود یک جوانی 13 ساله زیر یک تانک 50 تنی برود، آن جا تصورات مادی نیست،و این در تصورات غربی ها هم نمی گنجد کما اینکه امروز دارید نگاه می کنید، آمریکا میلیاردها دلار هزینه می کند که سربازانشان بمانند در صحنۀ جنگ، انگیزه ندارد، برای چه بماند در عراق بجنگد، برای چه در افغانستان بجنگد.

راهکارهای ما :
ما می توانیم بدانیم، حتی تحقیق بکنیم، با تحقیق و پژوهش می توانیم متوجه شویم که عقبۀ تمام این سایت ها صهیونیست ها هستند و دنبال قربانی های مثل فریب خورده هایند این سایت سعی میکنند از آن راه درست منحرف بشوند.
با وجود ویژگی های منحصر به فرد و مزیت های فراوان، دنیای مجازی می توان برای کاربران قدم های جدی را به دنبال داشته باشیم، وجود ابهامات فراوان و اشکال در درک مفاهیم و اطلاعات و اخبارهای درست و نادرست، می تواند برای کاربران مشکلاتی را ایجاد کند و در نهایت به مخاطرۀ منفی کاربر یا جامعه منجر بشود ایجاد آمادگی و مصلح نمودن کاربران به اطلاعات درست، ایجاد اعتماد درونی می تواند، در حداقل رساندن این آسیب ها نقش مهمی داشته باشد.
در میدانی ما وارد می شویم که نور بسیار کمی وجود دارد، در این میدان، راه کارهایی هست که ما را به چشمه های آب حیات و زندگانی می رساند، و چشمه هایی هم هست که ما را می برد به میدان، و در یکی از حالت ها و دالان هایی برود و راه برگشتی هم ندارد.

یک کاربر فریب خورده می گوید :
شروع کردم داخل انجمن ایرانی و خارجی مطالعه کردن که چه جوری می شود از این ابزار درآمد پیدا کرد، آن جا بود که من به اشتباه افتادم که برای سایت های مثبت یا مستهجن، تبلیغ می فرستد پیام دهم ، و در ازای این ک تبلیغ مثلاً اگر اینجا به جای این 3 سنت می دهند، در آن جا جا 9 سنت می دهند، شما فکر کنید که یک نفری تمام فکرش این بود بود که خود را در انواع اقسام ویزیتور باشد و کسب درآمد داشته باشد، ناگهان از سه سنت با همان ویزیتوری می شود 9 سنت ، و آن را در یافت کند این بسیار وسوسه گر است.

مهم :
تعیین تشخیص نیازهای اطلاعاتی افراد و خانواده ها در جوامع غربی و تلاش در جهت خلق و ایجاد مفاهیم جدید مبتنی در آموزه های دینی اخلاقی در این حوزه با هدف هدایت مخاطبان خارجی می تواند به عنوان جریانی در مقابل جریان سلطه گر و انحصار طلب در فضای مجازی تبدیل شود.
باید اولاً میدان را شناسایی کنیم، دشمن را شناسایی کنیم، زمان را بشناسیم و راه های مقابله با نقش های شوم و شیطانی دشمنان مان را بدانیم و بشناسیم و بر همان اساس طراحی کنیم و برنامه ریزی کنیم.
به هر صورت در دنیای امروز یک واقعیت رسانه ای وجود دارد و آن جنگ ذهنیت ها برای تغییر عینیت هاست و این اساس جنگ رسانه ای امروز است، این مسیر تاریخی ادامه خواهد داشت و رسانه ها در واقع به ابزارهای تصویرساز تبدیل شده اند و راه بقاء در این فضا چیزی نیست جز سعی و تلاش برای ارتقاء سواد رسانه ای و نوع و میزان مصرف رسانه ای و البته هرچقدر در چرخش و گردش پیام ها و اطلاعات فضای سهل تری وجود داشته باشد، امکان تأثیرگذاری بیرونی بر مخاطب داخلی به شدت پایین می آید.

به همین دلیل ما نیاز به این داریم که مردم را به این فضا و این حوزه را آموزش داده باشیم و مردم خودآگاه دنبال این نروند چرا این که این فضا دموکراتیک که در این حوزه وجود دارد مردم چون که دسترسی دارند و این امکان را دارند وقتی ببینند که این سایت برایشان مفید است و فضایی که برایشان ناامن است، برای خودشان و خانواده شان به راحتی به آن سایت مراجعه نمی کنند، من مثال های داریم مردم ما به خوبی و مردم همۀ دنیا به خوبی سایت های ناامن را سایت های غیراخلاقی و سایت های خلاف را می شناسند و کمتر به آن مراجعه می کنند.
این که مسؤلان اطلاع رسانی می کنند در جامعه و این که به جوانان کاملاً تفهیم بکنند، که ورود به این سایت ها و عضویت او اطلاعات صرف ورود به این سایت ها خودش زمینه ساز میشه برای فعالیت و بعداً غرق شدن در این سایت ها که آن وقت خیلی سخت است که بخواهیم جلوی این کار گرفته بشود، امیدواریم که مسؤولان اطلاع رسانی داشته باشند که حتی ورود به این سایت ها برای جوانان منع بشود، جرم شناخته بشود که جوانان بدانند که ورود به این سایت ها دارن جرمی را مرتکب می شوند، که همانند همان جرمی است که در دنیای واقعی امکان دارد انجام بدهند و با زدن چهار دکمه برای تایپ کردن و با موس بازی کردن دقیقاً می توانند همان جرم را مرتکب شوند.

اگر کسی را که داخل رسانه های عمومی ما را ترغیب و تشویق کرد و از محاسن اینترنت گفتباید از خطرات آن نیز آگاهی بخشد به هرحال این یک تکنولوژی است که کشورمان نباید عقب رانده باشد که ما باید از اینترنت و تکنولوژی دوری کنیم ولی هرچیزی دو رو دارد، یک رو خوب دارد، یک رو بد.
باید خودمان را جوانان مان را نسبت به این پدیده واکسینه بکنیم، یکی از این راه ها خودپایی، یعنی جوان ما نباید به راحتی در معرض این پیام قرار بگیرد، در معرض این تولیدات قرار بگیرد، چرا وقتی که عادت بکند، این ها منجر به تغییر رفتار می شود، تأثیر را روی قلب و ذهن می گذارد، آن پویایی و استعداد آن جوان نابود می شود، در معرض مخرب های دشمن.
این که دوباره می رویم دنبال این سایت ها یا که نمی روم، کاملاً مشخص است به هیچ عنوان من دنبال این موضوع می روم نه دنبال هر موضوعی که به گناه ختم شود و این تصمیم را گرفتم، حالا که من از طریق درست کردن یک سایت توانستم این ویزیتوری را جذببکنم و چند نفری را به گناه وارد بکنم، پس می توانم با راه اندازی یک سایت خوب یک سایت مثبت خیلی افراد دیگر را به راه درست ببرم.
به نظر می رسد که امروزه فضای مجازی فضایی را برای همگان ایجاد کرده تا بدون نیاز به سازمان دهی خواص براساس دغدغه های شخصی و یا بعضاً غیرت دینی به حضور در این فضا پرداخته با اطلاع رسانی درست امکان هدایت هوشمند را برای افراد فراهم بکنند.

سید غلامحسن خاکزاد شاهاندشتی

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید