هنر دینی

معنویت خیالی سینما

2195.jpgنویسندگان و داستان سرایان بعنوان یکی از تاثیر گذارترین اقشار جامعه جایگاه ویژه ای را در هرخانه ای و در درون هر انسانی برای خود کسب کرده اند طبع لطیف و روح وسیع انسان ها علاقه زیادی برای غرق شدن در رویاهای دور و دراز دارد و از شنیدن داستان لذت می برند

سینمای کودک و هالیوود

2190.jpgفیلم کتابچه اسپایدرویک spider which محصول 2008 با موضوع کودک و نوجوان و فیلم هری پاتر تاثیر فراوانی بر روح و روان کودک می گذارد که بسیار عمیق است وقتی کودک با این افکار توسط انیمیشن ها آشنا می شود وقتی با اندیشه ای به نام حضور شیطان و دخالت او در زندگی آشنا می شود مشخصا در بزرگسالی مقاومتی در برابر افکار آن انجام نمی دهد

امپریالیسم هالیوود

2132.jpgما در عصری بسر می بریم که انسان ها از خود واکنش های مختلفی در قبال پدیده ها از خود نشان می دهند حیات ویژه و هیپنوتیزمی که رسانه ها و هالیوود امریکا که بخشی از رسانه جهانی است آن ار هدایت می کند و مهم تر از آن سیطره صهیونیسم بر هالیوود است که بخشی کوچکی از سیطره کلی لابی صهیونیستی بر تمدن غرب یعنی اروپا و امریکا است.

سینما و سلطه وحشت

2117.jpgسینمای هالیوود با ساخت فیلم هایی در ژانر وحشت همواره مردم جهان را به خود جذب کرده است این جذابیت فقط به دلیل موضوع وحشت نیست بلکه خشونت نیز چاشنی اصلی این گونه از فیلم ها قرار گرفته است.

سینمای غرب و کودکان

2100.jpgاز آنجا که کودکان مخاطبان گسترده ای برای رسانه ها محسوب می شوند در نظام هالیوود جایگاه خاصی دارند فرهنگ سرمایه داری از طریق فیلم ها و انیمیشن های خود ایشان را به خود دعوت می کند تا کودکان به سلسله مراتب طبقاتی جامعه سرمایه داری تن دهند در این نظام گفته می شود که آثار به اصطلاح سرگرمی ساز، آزادنه در اختیار کودکان قرار گرفته می شود