هنر دینی

چالش فرهنگی سینمای ایران

2320.jpgغرب می گوید: این متاعی تجمعی است. انسان یک دسته از این چهارتا را دارد و در اختیار اینها مسلوب الاختیار است. انسان یا سنتی متدین است یا مستبد و مرد سالار . یا انسان متجدد سکولار است یا آزادی خواه و زن سالار . حق انتخاب هم ندارید. چون این یک تقسیم بندی جامعه شناسانه است.

مناسبات دین و رسانه

2319.jpgچهارچوب نظریی نقد رسانه بر پایه شناخت حقیقت فیلم و سینما وتلویزیون است.
قدرت قابل تصور هر جامعه را قدرت سخت + قدرت نرم می دانیم
قدرت نرم: دیپلماسی و دانایی(علم) رسانه ای است

نمادهای رویایی یا سمبلیک

2272.jpgهری پاتر در بکارگیری نمادهای سمبلیک و اساطیری و خلق لحظات خیره کننده و لذت بخش توانسته اثرات بلند مدتی را در اذهان کودکان به جای بگذارد

شیطان در سینما

2233.jpgسینما در آغاز پیدایش خود تا کنون از وجود نیروهای شر که شیطان نیز مظهر اوست برای کنش ایجاد تقابل در فیلم های سود برده است زیرا بدون وجود تضاد و مبارزه در فیلم ها دیگر حیاتی برای سینما باقی نمی ماند مانند خلق هیولا ، آدم های بد ، حیوانات وحشی عظیم الجثه ، دایناسورها، موجود فضایی بیگانه و مواردی از این دست اما آنچه در این فصل مد نظر است مفهوم شیطان و وجود مشخصه اوست

هری پاتر و انکار ماورأ

2210.jpgمجموعه هری پاتر همانند کتب مذهبی از دنیای معنوی برای کودکان سخن می گوید اما دنیایی که قدرت خود را از دنیای واحد نمی گیرد خدای خیالی رولینگ ترکیبی از خدایان گوناگون است خدایان کوچک و بزرگ که هرکدام منشا اثر و برخی امیدند خدایان دروغین خیالی رولینگ همان جادوگران و عناصر موجود در مجموعه هستند که به فراخور جایگاهشان در داستان توانایی انجام برخی اموری را دارند