هنر دینی

به بهانه سریال فرار از زندان

images9.jpgدر بسياري از مواقع، اگر بخواهيم دربارة يک موضوع هنري يا در مورد چيزهاي مهمي بحث و گفت‌وگو کنيم، بيشتر به آن چه مي‌پردازيم که در زمرة شاخ و برگ قرار دارد و از تنه و ريشة آن دوريم. واژگاني مانند هنر متعالي، هنر ديني و غير ديني، هنر معقول، هنر اصيل و هنر برتر در محافل هنري، مغفول است. در مصاحبه‌اي از يک بازيگر معروف تلويزيون و سينما مي‌خواندم که وي يکي از عوامل عدم موفقيت سينماي ايران در جهان را نپرداختن به موضوع سکس، خشونت و... مي‌دانست.

یزدان تفنگ ندارد

105.jpgاستقرای خوبی است تا اندازه ای هم دموکراتیک ، فکر می کنم نباید از این مستند تعریف کنم . اما چرا نه ؟ اتفاقاً تعریف هم می کنم ، شکل ساختاری وقتی با محتوی ممزوج می شود انسان را به تفکر وا می دارد و این همان نقطه و هدف در یک اثر هنری است ، یعنی تفکر و رشد تعالی بخش .

هنر دینی

M_01.jpgدر ابتدا شاید برای شما سوالی مطرح شود که اساسا هنر دینی چیست؟ چه جایگاهی دارد ؟ در چه محدوده ای فعالیت میکند؟
در یک دانشگاهی وقتی در حال نقد و تحلیل سریالی که درسیما جمهوری اسلامی ایران پخش می شد بودم دانشجویی که به نظر دقیق می رسید پرسید مگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی می تواند سریالی یا فیلمی که موارد غیر اخلاقی را در بر داشته باشد را پخش کند ؟

سنگسار ثريا!

12879992771.jpgشايد بتوان به طور جدي بر اين نكته اصرار ورزيد كه شاكلة اصلي هر فيلمي را فيلم‌نامه آن تشكيل مي‌دهد. اساسا فيلم ساختن، يعني يك محتوا را در شكل و قالب مناسب عرضه كردن. گاهي قالب خيلي زيباست، اما محتوا ممكن است بسيار كم ارزش باشد و برعكس آن نيز ممكن است. به همين خاطر، نبايد از ظاهر زيبا و تكنيكي، فريب محتواي آن را خورد.