هنر دینی

یک حبه قند کم شیرین

823.jpgپسندیده آخرین دختر خانواده ای است که می خواهند او را به خانه بخت بفرستند جهار خواهر دیگر همراه شوهر هاو بچه هایشان وارد خانه باغی بزرگ میشوند تا ماجرا فیلم شروع شود.

ستایش

807.jpgتلویزیون تعریف پیچیده ای یافته است و حضور برنامه های ماهواره ای و پیدایش عصر تلویزیون جهانی نیز بر این پیچیدگی افزوده است تا جایی که تلویزیون را همراهی ناگزیر و عضوی از خانواده های جامعه مدرن می نامند در حالیکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حدود 110 شبکه رادیویی و تلویزیونی دارد.

مفهوم خود در هنر متعالی

785.jpgمجموعه ای از آن جهان معنوی که بوسیله متن معنویت آغاز شده که در عالم غیب ریشه دارد مثل روش وحی و روش ارتباط خدا با بنده که توسط رسولان خدا صورت گرفته است و یا توسط بندگان برگزیده بشری( مثل مکاتب و معابد دستساز بشر مثل کنفوسیوس ، بودیسم )که فرقه های دستساز بشر اند که مجموعه ای از فکر های برگزیده بشری است .

سينمای هدفمند

791.jpgدر پي سؤالات فراواني که دربارة عملکرد هنر سينما مطرح مي‏شود، مي‏توان با يک جمله محوري پاسخ داد که سينما، عرصه‏اي است که مي‏تواند هنر را به صورت غيرمستقيم به بيننده القا کند تا بيننده، ناخودآگاه، پذيراي آن شود.

سينما، دريچه‌اي نو

790.jpgدر ميان بعضي نوانديشان اين تفکر رواج يافته که پاي‌بندي بر اصول ارزشي ديني باعث شده که سينماي ايران نتواند آن گونه که بايد، رشد کند و اين به خاطر آن است که ساحت هنر را فراتر از ساحت اخلاق مي‏دانند و با شعار هنر براي هنر، خود را از اين مواجهه دور مي‏کنند؛