هنر دینی

چشم جادو

1076.jpgتا به حال اسم فیلم هایی چون بی دخترم هرگز، سربازان آیت ا...، مستند ترس مقدس،(300) اسکندر، سنگسار ثریا را به کرات شنیده اید و موجب انزجار و نفریت شما شده است. آیا شده است که از خودمان بپرسیم که چرا غرب این هجمه ها را بر روی ما و جهانیان می ریزد.

چیستی سینمای دینی

1062.jpgسینمای دینی مفهومی سهل و ممتنع است؛ چرا؟ این موضوعی است که باید لَختی دربارۀ آن اندیشید. من معتقدم سینما با «نفسانیت نازل بشری» پیوند عمیق‌تری دارد تا فطرت الهی او.

سینما و صهیونیزم 2

1045.jpgادوار سینمای صهیونیسم:
۱۹۱۷ ، فیلمهایی از تورات ساخته شد مثل فیلم ده فرمان و فیلن پسر زمین
۲- ۱۹۲۵ ، تشکیل دولت اسرئیل : فیلمهایی مد نظر قرار گرفت که اسرائیل را نماینده بشریت ،فرهنگ و تمدن می دانست و اعراب را خشن و بی منطق نشان می داد

پیام امام به هنرمندان منشور سینمای ایران اسلامی

1044.jpgباید پرسید که ما در اين 33 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته است، به چه سمتي رفتيم و چه كرديم؟ انقلابی که ذاتاً دینی است و نظامی دینی را در کشور ما مستقر کرده است، که داعیه‌د‌ار اخلاق و عدالت است و بنا دارد به همه امور ـ از جمله سینما ـ از منظر دین بنگرد.

وضعیت سفید

845.jpgآیا می توان از تار و پود زیبایی یک فرش صحبت کرد که مثلا ازجنس ابریشم است و از نقش و نگارش صحبت نکرد و یا اگر یک صفحه بشقاب طلا داشته باشیم در آن نقش زشت و بی هویت زده باشند باید گفت کل اثر دارای شان و ارزشی نمی باشد و در مقابل اگر نقشی زیبا و با هویت بر روی خشت گلی کشیده شود آن اثر دارای ارزش واعتبار می شود.