شعر طنز

دبه

3281.jpgبعد تصمیم نهایی، دبه در می آورد / با کمال بی حیایی، دبه در می آورد / دلبر ما هم شبیه «موگُرینی» مدتی است / بعد کلی دلربایی دبه در می آورد / ما که جای خود، شنیدم واسه‌ی حافظ هنوز / دلبر فرخ لقایی دبه در می آورد

خوشحال باشید!!

3276.jpgگاه و بی گاه، می شود خندید / داخل چاه، می شود خندید! / از کلام « فروید » فهمیدم / ناخودآگاه می شود خندید / « رهن کامل، اجاره، یکخوابه » / توی بنگاه می شود خندید!

پول

3272.jpg«بهترین چیز که دیدیم به دنیا، پول است / با صفا، با برکت، خوشگل و زیبا پول است» / گرچه چرک کف دست است ولی باید گفت / بهترین چرک کف دست به مولا پول است / مرده را زنده کند با دم عیسایی خود / دوش می گفت کسی فوت مسیحا پول است

از هزار اتفاق می ترسم

3270.jpgمن ز قار کلاغ می‌ترسم / از نبود چراغ می‌ترسم / کله‌ام مثل کبک زیر برف / از خبرهای داغ می‌ترسم / توی کفشم چند تا ریگ است / لاجرم از چماق می‌ترسم

کنکوری

3268.jpgاهل کار صواب، کنکوری / تیز و حاضرجواب، کنکوری / توی دفتر همیشه حاضر خورد / در حضور و غیاب، کنکوری / فارسی را کمی، ولی می‌خواند / جبر را بی‌حساب کنکوری